Pierwsza wizyta

To do?? d?uga rozmowa. Omawiany jest oglny stan zdrowia pacjenta, jego tryb ?ycia, nawyki ?ywieniowe, przeprowadzany jest wywiad ?ywieniowy. Podczas tej wizyty rozmawiamy na temat ulubionych produktw oraz tych, ktrych wol? Pa?stwo unika?, omawiany jest rozk?ad dnia i dobierane do niego s? pory oraz ilo?? posi?kw. Na pierwsz? wizyt? warto przynie?? wyniki bada? krwi (je?li posiadaj? Pa?stwo w miar? aktualne badania) oraz orientacyjn? list? pokarmu zjedzonego np. poprzedniego dnia.

Oczywi?cie nieod??cznym elementem tego, jak i ka?dego innego spotkania jest wa?enie oraz dokonanie pomiaru sk?adu cia?a. To krtkie i ca?kowicie bezbolesne badanie pozwala nam dowiedzie? si? jak? pacjent posiada mas? mi??niow?, t?uszczow? i kostn?, jaki jest poziom wody w jego organizmie, stopie? ot?uszczenia jego cia?a, jego wiek metaboliczny a tak?e podstawowa przemiana materii.

Optymalne ?ywienie jest medycyn? jutra dr Linus Pauling

Partnerzy      
lek. med. Marzena Bromirska "Arnika" s.c. lek. med. Marzenna Gromek
Body Line Fitness
Specjalista chorb wewn?trznych i diabetologii Piel?gniarki ?rodowiskowe Rodzinne Pediatra Bartoszycki Dom Kultury
"Gineka" s.c. Dworek Romanowski Wioletta Wasilewska Dworek D?bwko
Po?o?ne ?rodowiskowe Rodzinne w Su?owie Psycholog lek. med. Anna Osowska
Marcin Wo?niak Akademia Ruchu "Merkury"

specjalista chorb wewn?trznych, endokrynolog

Trener personalny Akademia Rodzenia Sklep Oglnospo?ywczy