Cennik

 • porada dietetyczna z interpretacj? i modyfikacj? nawykw ?ywieniowych oraz pomiarem sk?adu cia?a 60z?
 • analiza sk?adu cia?a z interpretacj? wynikw 40z?
 • wizyta kontrolna (pomiar sk?adu cia?a, omwienie osi?gni?tych efektw) 40z?
 • dieta ubogoenergetyczna 7-dniowa - 90z?
 • dieta w chorobach dietozale?nych - od 100z?*
 • kompleksowa wizyta (pomiar sk?adu cia?a, analiza i interpretacja nawykw ?ywieniowych pacjenta, porada dietetyczna oraz jad?ospis ?ywieniowy 7-dniowy) 150z?

E-DIETA

 • PAKIET MINI wywiad ?ywieniowy analizuj?cy i modyfikuj?cy nawyki ?ywieniowe + porada dietetyczna 60z?
 • PAKIET STANDARD wywiad ?ywieniowy analizuj?cy i modyfikuj?cy nawyki ?ywieniowe + porada dietetyczna + dieta ubogoenergetyczna 7-dniowa + 1 wirtualna wizyta kontrolna 150z?
  • ka?da kolejna ubogoenergetyczna dieta 7-dniowa + 1 wirtualna wizyta kontrolna 100z?
 • PAKIET STANDARD z 7-dniow? diet? w chorobach dieto zale?nych tj.: cukrzyca, nadci?nienie t?tnicze, hipercholesterolemia, mia?d?yca, choroby wrzodowe ?o??dka i dwunastnicy, alergie pokarmowe, choroby nerek, dna moczanowa, nowotwory, wyniszczenie organizmu od 160z? (w zale?no?ci od ilo?ci i stopnia zaawansowania schorze?)
  • ka?da kolejna dieta 7-dniowa w chorobach dieto zale?nych od 110z?

 

 

Partnerzy      
lek. med. Marzena Bromirska "Arnika" s.c. lek. med. Marzenna Gromek
Body Line Fitness
Specjalista chorb wewn?trznych i diabetologii Piel?gniarki ?rodowiskowe Rodzinne Pediatra Bartoszycki Dom Kultury
"Gineka" s.c. Dworek Romanowski Wioletta Wasilewska Dworek D?bwko
Po?o?ne ?rodowiskowe Rodzinne w Su?owie Psycholog lek. med. Anna Osowska
Marcin Wo?niak Akademia Ruchu "Merkury"

specjalista chorb wewn?trznych, endokrynolog

Trener personalny Akademia Rodzenia Sklep Oglnospo?ywczy