Oferta

 • porada dietetyczna, wywiad ?ywieniowyTanita BC 420 ME
 • badanie sk?adu cia?a za pomoc? impedancji
 • redukcja nadwagi i oty?o?ci
 • analiza i modyfikacja nawykw ?ywieniowych
 • dietoterapia wybranych schorze?
 • indywidualnie dopasowana dieta do zapotrzebowania energetycznego, preferencji ?ywieniowych, aktywno?ci fizycznej oraz umiej?tno?ci kulinarnych

Rodzaje diet:

 • dieta ubogoenergetyczna
 • dieta ?atwo strawna (we wszystkich jej odmianach)
 • dieta bogatoresztkowa
 • dieta bogatobia?kowa
 • dieta niskobia?kowa
 • dieta o kontrolowanej zawarto?ci kwasw t?uszczowych
 • dieta z ograniczeniem ?atwo przyswajalnych w?glowodanw
 • dieta u?atwiaj?ca rzucenie palenia

Dieta u?atwiaj?ca rzucenie palenia to nowo?? na polskim rynku. Jest to indywidualnie opracowana dieta, bogata w witaminy, sk?adniki mineralne oraz antyoksydanty. Dzi?ki specjalnemu doborowi produktw i potraw, dieta ta, nie tylko eliminuje negatywny skutek rzucania palenia jakim jest wzrost ?aknienia, a co za tym idzie przyrost masy cia?a, ale rwnie? ogranicza objawy gwa?townego niedoboru nikotyny. To ?wietny i zdrowy sposb na rzucenie palenia BEZBOLE?NIE i NA ZAWSZE!!!

Zak?ady ?ywienia zbiorowego (??obki, przedszkola, szko?y, szpitale, sanatoria, domy opieki)

 • uk?adanie jad?ospisw w systemie dekadowym
 • kontrola jad?ospisw, wykonywanie niezb?dnych oblicze?, korygowanie b??dw
 • doradztwo ?ywieniowe
 • opracowywanie przepisw

Przychodnie, kluby fitness

 • udzielanie indywidualnych konsultacji dietetycznych
 • przeprowadzanie szkole? dla grup pacjentw (grup odchudzaj?cych si?, cukrzykw)

Firmy

 • opieka ?ywieniowa nad pracownikami
 • warsztaty ?ywieniowe (z punktu widzenia dietetycznego i technologicznego)
Partnerzy      
lek. med. Marzena Bromirska "Arnika" s.c. lek. med. Marzenna Gromek
Body Line Fitness
Specjalista chorb wewn?trznych i diabetologii Piel?gniarki ?rodowiskowe Rodzinne Pediatra Bartoszycki Dom Kultury
"Gineka" s.c. Dworek Romanowski Wioletta Wasilewska Dworek D?bwko
Po?o?ne ?rodowiskowe Rodzinne w Su?owie Psycholog lek. med. Anna Osowska
Marcin Wo?niak Akademia Ruchu "Merkury"

specjalista chorb wewn?trznych, endokrynolog

Trener personalny Akademia Rodzenia Sklep Oglnospo?ywczy